Ceník

Ceník hrazené péče v gynekologické ambulanci Jičín

Výkony hrazené pacientkou

Použití zrcadla na jedno použití 30,- Kč
Ultrazvuk 2D na vlastní žádost 300,- Kč
Černobílý snímek z ultrazvuku 50,- Kč
Barevný snímek z 4D ultrazvuku navíc 150,- Kč
4D ultrazvuk včetně barevné fotografie 500,- Kč
4D ultrazvuk včetně záznamu na DVD a fota (4D ultrazvuky nutno objednat předem) 1.100,- Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání, vyšetření na vlastní žádost, vyšetření k ověření diagnózy jinde registrované pacientky apod. 500,- Kč
Vyplnění pojistky pro komerční pojišťovnu 250,- Kč
Vyšetření cytologie přesnější metodou ThinPrep PAP test , LBC 500,- Kč
Sepsání žádosti k interrupci 1.000,- Kč
Aplikace Depo-Provery – injekční antikoncepce na 3 měsíce 450,- Kč
Ošetření nepojištěných pacientek – dle bodového sazebníku VZP a součtu provedených úkonů, cena za bod 1,10,- Kč
Očkování proti lidskému papilomaviru HPV – dle aktuální ceny léku za 1 dávku
Cervarix 2.600,- Kč
Silgard 3.400,- Kč
Gardasil 4.200,- Kč
Za aplikaci očkovací látky 200,- Kč
Skríning vrozených vývojových vad u těhotných
Integrovaný skríning v I. trimestru v 11.-13.týdnu gravidity
UZ plodu + odběr krve se zpracováním v Ústavu klinické biochemie FN HK
1.200,- Kč
PANORAMA test – možno od 9.týdne gravidity, zpracování Bioptická laboratoř Plzeň – bližší info www.gynekolog.cz/panorama
Panorama – zjištění genetických vad plodu z krve matky vyšetřením DNA plodu zachycené v krvi matky – základní panel (Downův sy, Edwardsův sy, Patautův sy,Turnerův sy, Klinefelterův sy, Sy Jacobsové, Triple X sy, Triplodie )
12.000,- Kč
Rozšířená verze o deleci 22q11.2 (DiGeorgeův sy) 14.000,- Kč
Další rozšíření o mikrodeleční syndromy ( Sy delece 1p36, Angelmanův sy, Praderův-Wiliho sy a Syndrom Cri-du-chat) 16.000,- Kč
Platby v Oblastní nemocnici Jičín
Miniinterrupce – do 8.týdne gravidity 3.000,- Kč
Interrupce 8 – 12.týden gravidity 4.000,- Kč
Farmakologický interrupce – pomocí léků 4.000,- Kč
Sterilizace provedená laparoskopicky 6.000,- Kč
Ceny nitroděložních tělísek
Cuprum T 380 Standard – klasické měděné na 5 let 1.000,- Kč
Goldlilly – s příměsí zlata na 7 let 2.000,- Kč
Goldlilly Double Gold – vyšší příměs zlata na 10 let 2.800,- Kč
Mirena – nitroděložní hormonální systém na 5 let 5.500,- Kč
Jaydess – nitroděložní hormonální systém na 3 roky
(vhodná i pro mladé dívky, které nerodily)
4.900,- Kč
Tělíska se zavádějí na konci menstruace. Zavedení vlastního tělíska.
(ordinace nepřejímá odpovědnost za nelegální dovoz , špatné skladování atd.)
500,- Kč

Ordinační doba