Poradna

Těhotenskou poradnu provádíme v pondělí a pátek dopoledne , po dohodě je možno i v jiných ordinačních hodinách.

Sestra Jana Černochová je diplomovaná porodní asistentka. Ultrazvuková vyšetření i odběry krve provádíme zároveň s poradnou dle časových plánů, přítomnost partnera u ultrazvuku je bez problému.

V 11.-13.týdnu je možný nadstandardní skríning vrozených vývojových vad v I.trimestru, placený pacientkou. Kombinace ultrazvukových markerů a biochemických markerů  je dnes uznávaná jako nejpřesnější metoda pro diagnózu genetických vad.

Certifikace k UZ vyšetření v prvním trimestru ze specializovaného kurzu pod záštitou The Fetal Medicine Foundation ze dne 26.2.2011.

V 15.-18.týdnu odebíráme standardní skríning – tripple-test – hrazený pojišťovnou.

Provádíme i  odběr krve matky na vyšetření genetické výbavy plodu a zjištění nejčastějších genetických vad způsobených nadbytečnými nebo chybějícími chromozomy,toto vyšetření je zcela bez rizika pro těhotenství, platí si jej těhotná.

Ultrazvuk placený pojišťovnou se provádí 3x za graviditu ve 12., 20. a 30. týdnu (+- 2 týdny).

4D ultrazvuk je možný po dohodě včetně záznamu na DVD, jedná se o placenou službu, prováděnou mimo ordinační dobu.Optimální je mezi 20 a 24.týdnem gravidity.

Ordinační doba