Poradna

Těhotenskou poradnu provádíme v pondělí a pátek dopoledne , po dohodě je možno i v jiných ordinačních hodinách.

Sestra Jana Černochová je diplomovaná porodní asistentka. Ultrazvuková vyšetření i odběry krve provádíme zároveň s poradnou dle časových plánů, přítomnost partnera u ultrazvuku je bez problému.

V 11.-13.týdnu je možný nadstandardní skríning vrozených vývojových vad v I.trimestru, placený pacientkou. Kombinace ultrazvukových markerů a biochemických markerů  je dnes uznávaná jako nejpřesnější metoda pro diagnózu genetických vad.

Certifikace k UZ vyšetření v prvním trimestru ze specializovaného kurzu pod záštitou The Fetal Medicine Foundation ze dne 26.2.2011.

V 15.-18.týdnu odebíráme standardní skríning – triple-test placený pojišťovnou. Těhotné od 35.roku posíláme automaticky na amniocentézu dle platných předpisů.

Ultrazvuk placený pojišťovnou se provádí 3x za graviditu ve 12., 20. a 30. týdnu (+- 2 týdny).

4D ultrazvuk je možný po dohodě včetně záznamu na DVD, jedná se o placenou službu, prováděnou mimo ordinační dobu.Optimální je mezi 20 a 24.týdnem gravidity.

Ordinační doba